AuRun to legendarny skarb Sudeckich Kopaczy złota i minerałów, zaginiony w czasie wojny trzydziestoletniej,
zapomniany i do dziś nieodnaleziony.

   Historia skarbu walońskiego przekazywana w formie ustnej
z pokolenia na pokolenie liczy sobie już kilka wieków
i jest szczątkowa. Jedyne, co o niej wiadomo
to to, ze ukryte złoto było wykonywane w formie monet, które miały nazwę AuRun, a na rewersie znajdowało się siedem gwiazd symbolizujących siedem rodów walońskich kopaczy z tych terenów zwanych Walończykami.

   Walończycy, których możemy śmiało porównać
do dzisiejszych inżynierów geologów, czy też górników, zajmowali się nie tylko wyszukiwaniem miejsc bogatych w kruszce i minerały, ale również sami je wydobywali
i obrabiali. Jak wiadomo praca górnika jest bardzo niebezpieczna,
do dziś w kopalniach giną ludzie.
Aby zapewnić byt i przetrwanie rodzinom poległych Walończyków każdy z nich dobrowolnie odprowadzał część swojego urobku
do wspólnej kasy, z której w wypadku jego śmierci wypłacano rodzinie zapomogę.

   Rody opodatkowały się po 5 dukatów – 1 dukat – 3,48g złota.
Złoto zbierano i raz do roku każdy z siedmiu rodów
odlewał ok. 17 – gramowy krążek.
Na dzień dzisiejszy nie wiemy jak wyglądała ta „moneta”,
wzmianki, jakie przetrwały do naszych czasów mówią,
że była to moneta złota i miała na rewersie znak waloński,
 siedem gwiazd.

   Dlaczego AuRun?

  Tego do końca nie widomo, przypuszcza się, że pierwotna nazwa miała brzmieć AURUM, co po łacinie oznacza złoto, ale czy na skutek błędu mincerza czy też z braku dostatecznej wiedzy, ostatnia litera została zamieniona.  Powatał  AuRun co przetłumaczyć można jako Złoty Znak.

  Tekst: Marek Sokołowski – Oprawca Waloński
Legendarna Moneta Walońska
– AuRun

AuRun - Moneta
Walońska

Telefon wsparcia
726 541 852