W TYM ROKU NIE BĘDZIE LOSOWANIA,
KTO PIERWSZY ROZWIĄŻE ZAGADKI.
TEN ODNAJDZIE AURUNA I WYGRA.
 
By jednak dać szansę na zwycięstwo większej ilości  chętnych,
stworzyliśmy cztery niezależne od siebie wyprawy, które  rozpoczną się
w różnych terminach. Na końcu każdej ścieżki ukryliśmy jednego srebrnego AuRuna - którego ufundowały niżej wymienione podmioty:

 

 

 


 

  Harmonogram

 
I -    wyprawa od 29.06 do 19.07

II  -  wyprawa od 20.07 do 02.08
III  - wyprawa od 03.08 do 16.08
IV -  wyprawa od 17.08 do 31.08

Szczegółowe informacje

W tym roku absolutna nowość !!!


Wskazówki do trasy są ukryte na podstronach i chronione hasłem.
By otworzyć podstronę  trzeba odszyfrować wskazówkę,
odnaleźć miejsce gdzie ukryliśmy kolejne hasło itd.

By rozpocząć wyprawę wystarczy  nacisnąć przycisk  na końcu  tego tekstu,
i uruchomić szare komórki :)
 

  

 

 

 
I-sza wyprawa rusza:
28 czerwca (piątek)
o godzinie 24:00
koniec
19 lipca (piątek) o godzinie 24:00

Jeśli nikt nie odnajdzie AuRuna przechodzi do kolejnej puli co ogłosimy


II-ga wyprawa rusza:
20 lipca (sobota) 
o godzinie 10:00
zamknięcie
02 sierpnia (piątek)
o godzinie 24:00

Jeśli nikt nie odnajdzie AuRuna przechodzi do kolejnej puli co ogłosimy


III-cia wyprawa rusza:
03 sierpnia (sobota) 
o godzinie 10:00
zamknięcie
16 sierpnia (piątek)
o godzinie 24:00

Jeśli nikt nie odnajdzie AuRuna przechodzi do kolejnej puli co ogłosimy


IV - ta wyprawa rusza:
17 sierpnia (sobota)
o godzinie 10:00
zamknięcie
31 sierpnia (sobota)
o godzinie 24:00

Jeśli i tym razem nikt nie znajdzie safaża,  skarb zostaje w Bractwie

  
Uwaga! Gdy w którejkolwiek z wypraw zostanie odnaleziony AuRun, by nie psuć zabawy my tego w trakcie trwania podróży
nie ogłosimy, bo tak naprawdę 
nie liczy się cel a droga do niego. 

Poszukiwacz który pierwszy odnajdzie skarb będzie miał prawo zostawić list w miejscu ukrycia AuRuna :) 
Wiadomość wraz z imieniem i nazwiskiem ewentualnego zwycięzcy
podamy zawsze pod koniec każdego panelu.

Strażnica Walońska

Hotel Kryształ

Pracownia Rubin

Żelazny Tygiel

Mistrz Sudeckiego Bractwa Walońskiego
Robert Pawłowski

Wyprawa po AuRuna

Telefon wsparcia
726 541 852